Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 58

Thele Jë La Atre Ajane La Tingetinge

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Thele Jë La Atre Ajane La Tingetinge

(Luka 10:6)

 1. 1. Ie·su a ha·pe, ‘cai·nö·jë·ne jë.’

  He·dre·drei me so la go·jeny

  Ngo tru la i·hni·mi nyi·drë

  Ko·we la i·tre ma·mo·e ka patr.

  Ma·tre Ie·su a cai·nöj koi

  nö·jei atr a·së,

  Qa·ne hma·kany u·ti hë jidr.

  Nge hne së hna qa·ja koi a·ngatr,

  E·a·se·nyi ma·tre pa·tre pi la a·kötr.

  (KORES)

  The·le jë së,

  I·tre ka a·jan la ti·nge·ting.

  The·le jë së,

  I·tre hni ka me·nyik me a·jan.

  Ku·ca jë së,

  A·jai Nyi·drë.

 2.  2. I·tre drai a tro, nyi·me·nyi·me jë.

  The·le jë së la nö·jei atr,

  Ke ma·tre me·le pi a·ngatr.

  I·hnim la ka ha·mën la tre·nge·catr,

  Me a·pa·tre ne la i·tre

  a·kö·tren la mel.

  The·le a·nga·tre jë hne së.

  Ngö·ne la nö·jei gö·tran a·së.

  La·pa hu·ti ju së ngö·ne la hu·li·wa.

  (KORES)

  The·le jë së,

  I·tre ka a·jan la ti·nge·ting.

  The·le jë së,

  I·tre hni ka me·nyik me a·jan.

  Ku·ca jë së,

  A·jai Nyi·drë.

(Wange ju fe la Is. 52:7; Mat. 28:19, 20; Luka 8:1; Rom. 10:10.)