(Mataio 10:28)

 1. 1. Tro jë nö·jeng, nge the xou kö,

  Tro fë jë Ba·se·lai·a.

  The xou·e·ne kö la atr,

  Tro fë jë la nyi·pi·ci.

  Sa·ta·na ha e ce·lë fen

  Hna he·lën hnei Ke·ri·so.

  Ca·le·mi tro·a o·thi nyën,

  Me tha·pa la i·tre atr.

  (KORES)

  Hni·mi·na·nge, the xo·u kö

  E a·kö·trë eö ju hë.

  Tu·ne la dre·mun a·la·mek

  Tro kö ni a thu·pë eö.

 2. 2. A·la nyi·mu la i·tre atr

  I·tre ka i·ci·le·keu,

  A·ngatr a ca·tre ia·ö,

  Me a·me·nu i·tre atr;

  Ö·ni A·kö·tre·si·e·ti:

  The xou·e a·nga·tre kö,

  Ke tro kö ni a the·pe ’ö,

  Me hu·ne ngö·ne i·si.

  (KORES)

  Hni·mi·na·nge, the xo·u kö

  E a·kö·trë eö ju hë.

  Tu·ne la dre·mun a·la·mek

  Tro kö ni a thu·pë eö.

 3.  3. The nga·zo·hni·ne kö la mel;

  Tre·tre·tro la pe·trei ’ö.

  Nge mai·ne me·ci pi ’ö,

  Me·lei ’ö kö thei Nyi·drë.

  The xou·e·ne pi kö a·tre

  Ka thaa hu·mu·the la u.

  Ca·tre jë u·ti hë la pun,

  Tro na e·a·tro·ngë eö!

  (KORES)

  Hni·mi·na·nge, the xo·u kö

  E a·kö·trë eö ju hë.

  Tu·ne la dre·mun a·la·mek

  Tro kö ni a thu·pë eö.

(Wange ju fe la Deu. 32:10; Neh. 4:14; Sal. 59:1; 83:2, 3.)