Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 54

“Dei La Gojeny”

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
“Dei La Gojeny”

(Isaia 30:20, 21)

 1. 1. He·tre·nyi lo jë·ne

  Hna ha·pe ti·nge·ting,

  Ce·lë hi la jë·ne,

  Go·je·nyi ka he·kö

  Hna i·ni së hnei Ie·su

  Tro·a tro·ngë·ne.

  Go·je·nyi së hi lai

  Ngö·ne We·si U·la.

  (KORES)

  Dei la go·jeny, jë·ne me·le së lai

  Hme·ke ju kö, Wa·nga tri·a·ne pi

  Ö·ni Ie·ho·va, ‘Dei la go·jeny

  The xei hu·trö, Dei hi lo la go·jeny.’

 2. 2. He·tre·nyi la jë·ne

  Lo hna ha·pe, i·hnim.

  Hna ee së hne·ne la

  We·si U·lai Nyi·drë.

  Pe·xe·je me keu·ka·wa,

  I·hni·mi Jo·xu.

  Ma·ma ci·le lo la

  Go·je·nyi ne i·hnim.

  (KORES)

  Dei la go·jeny, jë·ne me·le së lai

  Hme·ke ju kö, Wa·nga tri·a·ne pi

  Ö·ni Ie·ho·va, ‘Dei la go·jeny

  The xei hu·trö, Dei hi lo la go·jeny.’

 3.  3. He·tre·nyi la jë·ne

  Lo hna ha·pe, me·le.

  Go·je·nyi lai e·kö

  Hna thi·nge·hnae·a·ne,

  Ti·nge·ti·nge me i·hnim

  Pë·kö xaa go·jeny

  O·le·ti Ie·ho·va

  La go·je·nyi ne mel.

  (KORES)

  Dei la go·jeny, jë·ne me·le së lai

  Hme·ke ju kö, Wa·nga tri·a·ne pi

  Ö·ni Ie·ho·va, ‘Dei la go·jeny

  The xei hu·trö, Dei hi lo la go·jeny.’

(Wange ju fe la Sal. 32:8; 139:24; Ite Edomë 6:23.)