(Heberu 10:7, 9)

 1. 1. A·tru·nyi Ie·ho·va jë së

  Nyi·drë lo A·tre xup,

  La hne·ngö·drai me fen a·së,

  Jë·ne la uai Nyi·drë.

  Tu·ne la me·le ne la atr

  Hna ha·më·ne gu·fan,

  Ce·lë hme·ku·je hi la ke·pin

  Tro sa thi·li koi Nyi·drë.

 2. 2. Thu·pe·ne hna ba·pa·tai·so

  Ie·su lo ka me·köt,

  Hna thi·thi fë a·jai Nyi·drë:

  ‘Pi tro ni a tro·ngën.’

  Hna të hui nyi·drë·ti la ua

  Ma·tre i·ë nyi·drë,

  Hlu ka i·pi·ë me la·pa·un

  Ko·we la ke·mei nyi·drë.

 3. 3. Ie·ho·va fe tro hu·ni a

  A·tru·nyi Ci·li·e,

  Me nu·e koi Ci·li·e·ti

  La me·le ka pe·xej,

  Pi·ne la hu·pu·na hna nu

  Koi a·tre ka nga·zo,

  E·pi la·pa qal thei Ci·li·e

  Hne hu·ni o drai a·së.

(Wange ju fe la Mat. 16:24; Mar. 8:34; Luka 9:23.)