(Salamo 139)

 1. 1. Jo·xu, e·ni a ma·no me tro

  Ngo öhn a·së Ci·li·e i·tre jëng.

  Ko·la the·le la a·li·e·ne la hning,

  Jë·nge me thi·ne·meng, a·tre

  hë Ci·li·e.

  Ö·hne Ci·li·e la ngö·ne·treing,

  Hna xu·pi ni ngö·ne la gaa si·hngödr.

  Hna fe·ja·ne lo la nö·jei gö·tran ej.

  Tro na a·tru·ne la i·tre

  jëi Ci·li·e.

  A·tre·hme·kun ka e·je thei Ci·li·e,

  Nyi·ne ha·in, nyi·ne xou·e·ne fe.

  Mai·ne a·si·hngö·dri ni hne·ne la jidr,

  Tro kö la u·a·ti a ö·hnyi ni.

  Tro na kö·tre i·ë Ie·ho·va?

  Mai·ne pe·na tro ni a zae e·kaa?

  Mai·ne hu·a, mai·ne hne·ngö·drai·ë fe

  Pë·kö gö·hnë ka si·hngö·dri

  koi Ci·li·e.

(Wange ju fe la Sal. 66:3; 94:19; Iere. 17:10.)