Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 5

Itre Huliwa i Akötresieti Nyine Hain

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Itre Huliwa i Akötresieti Nyine Hain

(Salamo 139)

 1. 1. Jo·xu, e·ni a ma·no me tro

  Ngo öhn a·së Ci·li·e i·tre jëng.

  Ko·la the·le la a·li·e·ne la hning,

  Jë·nge me thi·ne·meng, a·tre

  hë Ci·li·e.

  Ö·hne Ci·li·e la ngö·ne·treing,

  Hna xu·pi ni ngö·ne la gaa si·hngödr.

  Hna fe·ja·ne lo la nö·jei gö·tran ej.

  Tro na a·tru·ne la i·tre

  jëi Ci·li·e.

  A·tre·hme·kun ka e·je thei Ci·li·e,

  Nyi·ne ha·in, nyi·ne xou·e·ne fe.

  Mai·ne a·si·hngö·dri ni hne·ne la jidr,

  Tro kö la u·a·ti a ö·hnyi ni.

  Tro na kö·tre i·ë Ie·ho·va?

  Mai·ne pe·na tro ni a zae e·kaa?

  Mai·ne hu·a, mai·ne hne·ngö·drai·ë fe

  Pë·kö gö·hnë ka si·hngö·dri

  koi Ci·li·e.

(Wange ju fe la Sal. 66:3; 94:19; Iere. 17:10.)