Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 48

Ce Trootro Jë Së o Drai Me Iehova

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Ce Trootro Jë Së o Drai Me Iehova

(Mika 6:8)

 1. 1. E·pi ce troo·tro së o drai

  Me Ie·ho·va fe Tre·tre·tro së.

  I·hni·mi gu·fai Nyi·drë·ti

  Hna ka·pa hnei a·tre i·pi·ë!

  E·pi tro·ngë·ne hnya·wa së

  I·tre hna a·me·kö·tin.

  Nge loi e tro sa sa xe·pu

  Me ci·lë·gö·li Ie·ho·va.

 2. 2. Tru la e·lë·hni Sa·ta·na,

  Ca·le·mi hë la pu·ne la fen.

  E tra·qa jë i·ci·le·keu,

  The tro pi kö a xou me hma·ca;

  Ie·ho·va la ka thu·pë së.

  Qa·le jë së koi Nyi·drë

  Ma·tre thaa tro kö a thi·xötr.

  Loi e nyi·pi·ci koi Nyi·drë.

 3. 3. Hne·ne la u·a·ti hmi·trötr

  Me·mi·ne la e·ka·le·si·a,

  Me We·si U·lai Nyi·drë·ti,

  Me thi·thi fe hna xa·tu·a së.

  Ce troo·tro jë me Ie·ho·va

  Ma·tre ku·ca la me·köt,

  Me nyi·ti·pu Tre·tre·tro·ti

  Hne·ne la hni ka qa·hmi·hmi.

(Wange ju fe la Gen. 5:24; 6:9; 1 Ite jo. 2:3, 4.)