(Mika 6:8)

 1. 1. E·pi ce troo·tro së o drai

  Me Ie·ho·va fe Tre·tre·tro së.

  I·hni·mi gu·fai Nyi·drë·ti

  Hna ka·pa hnei a·tre i·pi·ë!

  E·pi tro·ngë·ne hnya·wa së

  I·tre hna a·me·kö·tin.

  Nge loi e tro sa sa xe·pu

  Me ci·lë·gö·li Ie·ho·va.

 2. 2. Tru la e·lë·hni Sa·ta·na,

  Ca·le·mi hë la pu·ne la fen.

  E tra·qa jë i·ci·le·keu,

  The tro pi kö a xou me hma·ca;

  Ie·ho·va la ka thu·pë së.

  Qa·le jë së koi Nyi·drë

  Ma·tre thaa tro kö a thi·xötr.

  Loi e nyi·pi·ci koi Nyi·drë.

 3. 3. Hne·ne la u·a·ti hmi·trötr

  Me·mi·ne la e·ka·le·si·a,

  Me We·si U·lai Nyi·drë·ti,

  Me thi·thi fe hna xa·tu·a së.

  Ce troo·tro jë me Ie·ho·va

  Ma·tre ku·ca la me·köt,

  Me nyi·ti·pu Tre·tre·tro·ti

  Hne·ne la hni ka qa·hmi·hmi.

(Wange ju fe la Gen. 5:24; 6:9; 1 Ite jo. 2:3, 4.)