Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 46

Oleti Koi Iehova

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Oleti Koi Iehova

(1 Thesalonika 5:18)

 1. 1. Ie·ho·va Jo·xu, o·le·ti pa·la hi

  La hna u·pe pi koi hu·ni la lai,

  Me hna ai·ji·jë hu·ni fe tro·a thith,

  E·a·se·nyi hu·ni koi Ci·li·e.

 2. 2. Ie·ho·va Jo·xu, o·le·ti göi Ie·su,

  Hna nga·ne pi la me·ci me he·dris.

  O·le·ti la hna e·a·tro·ngë hu·ni

  Me ka·pa fe la i·tre a·ja hun.

 3. 3. Ie·ho·va Jo·xu, o·le·ti ko·we la

  Hna ai·ji·jë hun tro·a cai·nö·jën

  La Ba·se·lai·a, jë·ne ma·na·thi·thi

  E·pi·ne pa·lu·a ko·we la fen.

(Wange ju fe la Sal. 50:14; 95:2; 147:7; Kol. 3:15.)