Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 40

Itre Atre i Drei Së?

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Itre Atre i Drei Së?

(Roma 14:8)

 1. 1. I·tre a·trei drei së?

  Tro·a dre·nge·the·nge drei?

  Ie·ho·va Jo·xu Ma·se·ta së,

  Hne së hna tro·a thi·li kow.

  The lu·e ha·ze kö,

  Ngo loi e tro·a pe·xej

  Ca·tre jë hni·mi Ie·ho·va hme·kuj,

  Jo·xu hne së hna hni kow.

 2. 2. I·tre a·trei drei së?

  Tro·a dre·nge·the·nge drei?

  Ie·ho·va hme·kuj, pë·kö ke·tre.

  Haa·we, i·sa i·ë·ne jë:

  Tro kö a la·pa fen

  Mu·si Kai·sa·ra jo·xu?

  Mai·ne tro·a qa·le koi Ie·ho·va

  Me ku·ca a·jai Nyi·drë?

 3. 3. E·we·këi drei ni·e?

  Tro ni a drei Ie·ho·va.

  Tro na nyi·hlu·ei Tre·tre·tro·ti

  Me tro·ngë·ne la hna si·siny.

  A·se hë i·tö·ne

  Me·le·nge hnei Ie·ho·va.

  Pi tro ni a nyi·hlu·e i Ci·li·e;

  Nö·jei drai ne la me·leng.

(Wange ju fe la Ios. 24:15; Sal. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19.)