Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 37

Nyi Hlue i Iehova Jë Cememine La Hni Ka Pexej

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Nyi Hlue i Iehova Jë Cememine La Hni Ka Pexej

(Mataio 22:37)

 1. 1. Ie·ho·va Jo·xu A·tre Mus

  Hne·nge hna hnim me dre·nge·the·nge,

  Hne·nge hna tro·a thi·li kow,

  Me me·ji·u·ne me qa·le kow.

  Hni·ne ni la jë i Ci·li·e,

  Ma·dri·ne ni tro·a tro·ngën.

  (KORES)

  Tro na nyi·hlu·ei Ie·ho·va

  Ce·me·mi·ne la hni ka pe·xej.

 2. 2. Hna a·tru·nyi Tre·tre·tro·ti

  Hnei hna·dro me treu, me wë·tre·sij.

  Tro ni a nu·e la me·leng,

  Tre·nge ca·tre·nge koi Ci·li·e.

  E·pi tro na ca·tre nyi·pi·ci

  Ko·we la hne·nge hna si·siny.

  (KORES)

  Tro na nyi·hlu·ei Ie·ho·va

  Ce·me·mi·ne la hni ka pe·xej.

(Wange ju fe la Deu. 6:15; Sal. 40:8; 113:1-3; Ate cai. 5:4; Ioane 4:34.)