Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 36

Thupëne Ju La Hni Nyipunie

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Thupëne Ju La Hni Nyipunie

(Ite Edomë 4:23)

 1. 1. Thu·pë·ne ju së la hni së,

  Ke a·me·nu·ne pi.

  Ö·hne Ie·ho·va la hni së,

  Lo atr e ku·hu hni.

  E i·ji·ne ha·ce hni, tre,

  Ko·la ku·ca·ku·ca.

  Nyi·dra·wa·ne jë la me·kun,

  Ma·tre wi·ë la hni.

 2. 2. Ca·tre jë thith me hni ka loi

  Ma·tre the·le Nyi·drë.

  Fe pi la hni ’ö koi Nyi·drë,

  Me o·len o drai fe.

  Ie·ho·va a i·ni së, nge

  Loi e tro sa tro·ngën.

  A·ma·dri·në Nyi·drë·ti jë,

  Me hni ka nyi·pi·ci.

 3. 3. I·tre nyi·pi me·ku·ne së

  A thu·pën la hni së.

  Nu·e pi la We·si U·la

  Tro·a thu·e·ca·tre.

  A·nge·tre me·le nyi·pi·ci,

  Hnei Ie·ho·va hna hnim,

  E·pi a·tru·nyi Nyi·drë·ti

  E·pi·ne pa·lu·a.

(Wange ju fe la Sal. 34:1; Fil. 4:8; 1 Pet. 3:4.)