(Ite Edomë 4:23)

 1. 1. Thu·pë·ne ju së la hni së,

  Ke a·me·nu·ne pi.

  Ö·hne Ie·ho·va la hni së,

  Lo atr e ku·hu hni.

  E i·ji·ne ha·ce hni, tre,

  Ko·la ku·ca·ku·ca.

  Nyi·dra·wa·ne jë la me·kun,

  Ma·tre wi·ë la hni.

 2. 2. Ca·tre jë thith me hni ka loi

  Ma·tre the·le Nyi·drë.

  Fe pi la hni ’ö koi Nyi·drë,

  Me o·len o drai fe.

  Ie·ho·va a i·ni së, nge

  Loi e tro sa tro·ngën.

  A·ma·dri·në Nyi·drë·ti jë,

  Me hni ka nyi·pi·ci.

 3. 3. I·tre nyi·pi me·ku·ne së

  A thu·pën la hni së.

  Nu·e pi la We·si U·la

  Tro·a thu·e·ca·tre.

  A·nge·tre me·le nyi·pi·ci,

  Hnei Ie·ho·va hna hnim,

  E·pi a·tru·nyi Nyi·drë·ti

  E·pi·ne pa·lu·a.

(Wange ju fe la Sal. 34:1; Fil. 4:8; 1 Pet. 3:4.)