Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 35

‘Tupathe Ju La Nöjei Ewekë Ka Isapengöne Kö’

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
‘Tupathe Ju La Nöjei Ewekë Ka Isapengöne Kö’

(Filipi 1:10)

 1. 1. Loi e he·tre wa·nga·tre·hme·ku·ne

  Ma·tre a·tre hnya·wa la

  I·tre e·we·kë ka si·si·tri·a,

  Nge nyi·ne tro sa ku·ca!

  (KORES)

  Si·si·ne jë së la nga·zo

  Hni·ne la loi;

  Ka nyi·pi·e·we·kë tro·a a·tre

  Me wai·pe·ngön;

  La·i·tre nyi·ne tro·a ku·ca.

 2. 2. Ne·me·ne la ka nyi·pi·e·we·kë,

  Hu·ne la cai·nö·je së?

  A·ma·ma·ne jë ko·i nö·jei atr

  La go·je·nyi ne la mel.

  (KORES)

  Si·si·ne jë së la nga·zo

  Hni·ne la loi;

  Ka nyi·pi·e·we·kë tro·a a·tre

  Me wai·pe·ngön;

  La·i·tre nyi·ne tro·a ku·ca.

 3. 3. Tro ha tru ca·tre la ma·dri·ne së

  E ku·ca la nyi·pi jol.

  Ti·nge·ti·ngei A·kö·tre·si·e·ti,

  La·ka thu·pën la hni së.

  (KORES)

  Si·si·ne jë së la nga·zo

  Hni·ne la loi;

  Ka nyi·pi·e·we·kë tro·a a·tre

  Me wai·pe·ngön;

  La·i·tre nyi·ne tro·a ku·ca.

(Wange ju fe la Sal. 97:10; Ioane 21:15-17; Fil. 4:7.)