(Mataio 25:34-40)

 1. 1. I·tre xa ma·mo·e, a·ngatr a xa·tu·an

  i·tre hna i·ën hnei Ke·ri·so Jo·xu.

  I·xa·tu·a ka tru

  nyi·ne a·keu·ka·wan,

  Ie·ho·va kö la ka a·ma·na·thi·thin.

  (KORES)

  “Ame la hna ku·ca hnei nyi·pu·nie

  koi i·tre tre·ji·neng hne·nge hna i·ën,

  Ke·tre e·pu·ni lai a ku·ca koi ni.

  E·pu·ni a hnim la tre·jin ka co

  ke·tre e·pu·ni lai a ku·ca koi ni.”

 2. 2. “A·me la e·ni a me·ci·jiin me pi ij,

  e·pu·ni a tra·qa me xa·tu·a ni.”

  Hna hnyi·nge hnei a·ngatr:

  “Ma·tre eu la i·jin?”

  Jo·xu a qa·ja koi a·ngatr me ha·pe:

  (KORES)

  “Ame la hna ku·ca hnei nyi·pu·nie

  koi i·tre tre·ji·neng hne·nge hna i·ën,

  Ke·tre e·pu·ni lai a ku·ca koi ni.

  E·pu·ni a hnim la tre·jin ka co

  ke·tre e·pu·ni lai a ku·ca koi ni.”

 3. 3. “E·pun a nyi·pi·ci me hu·li·wa koi ni,

  Me tro fë me a·ngatr la ma·ca ka loi.”

  Jo·xu a qa·ja jë:

  “I·tre xa ma·mo·e,

  E·dröi e·pu·ni hë lo la i·hna·dro.”

  (KORES)

  “Ame la hna ku·ca hnei nyi·pu·nie

  koi i·tre tre·ji·neng hne·nge hna i·ën,

  Ke·tre e·pu·ni lai a ku·ca koi ni.

  E·pu·ni a hnim la tre·jin ka co

  ke·tre e·pu·ni lai a ku·ca koi ni.”

(Wange ju fe la Ite edomë 19:17; Mat. 10:40-42; 2 Tim. 1:16, 17.)