Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 24

Trohemi Kowe La Wetre i Iehova

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Trohemi Kowe La Wetre i Iehova

(Isaia 2:2-4)

 1. 1. Ga·la jë me goe·ën

  La we·trei Ie·ho·va ka

  Hoe·a drai·ë me ka catr

  Ngö·ne la drai ce·lë.

  I·tre atr qaa cai·lo,

  Qa ngö·ne nö·jei hna·pet,

  Ko·la ha·pe, ‘Jë fe me

  Dre·nge·the·nge Nyi·drë.’

  Tra·qa ha lo i·jin:

  Kö·kö·tre hë la nö·je ka co.

  Ha·tre·ne hi lo la

  Ma·na·thi·thi qaa·thei Ie·ho·va.

  I·tre mi·li·o ha

  Ka·pa la mu·si Nyi·drë.

  A·se hë si·si·nyi

  Me nyi xö·lei Ie·ho·va.

 2.  2. Hnë·qa së lo tro·a

  Tro fë la We·si U·la.

  Ma·ca ne Ba·se·lai·a

  A ha·ö·the la fen.

  Mu·si hë Ke·ri·so,

  Ce xö·le jë me nyi·drë.

  Tu·si Ie·ho·va hi la

  Jëi a·nge ka me·nyik.

  Drei fe la ma·dri·ne:

  Lo la ka a·la nyim a·tra·qatr!

  Ca·tre jë ma·tre tro

  I·tre atr a a·tre Ie·ho·va.

  A·nge nyi·ma jë me

  Kö·në a·nge·tre dre·nge:

  ‘Xo·me jë la jë·ne mel,

  Lo we·trei Ie·ho·va.’

(Wange ju fe la Sal. 43:3; 99:9; Is. 60:22; Ite hu. 16:5.)