Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 17

‘Ajange’

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
‘Ajange’

(Luka 5:13)

 1. 1. E·kö·lö la tre·ne i·hnim:

  Hnei Ie·su hna nu·e ko·ho,

  Me tro ko·we la fen

  Me a·ma·ma·ne

  Fe koi së la si·pu i·hnim.

  Hna a·keu·ka·wa·ne la atr,

  Me a·loi·ne la i·tre mec.

  Hnei Ie·su hna ku·ca la hnë·qa me

  Qa·ja ka ha·pe: “A·ja·nge.”

 2. 2. A·ja hun nyi·ti·pu Ie·su,

  Tro·a ha·më·ne la i·hnim,

  Ke ka nyi·pi·ci koi

  Nö·jei atr a·së

  Jë·ne la e·va·nge·li·a.

  Xa·tu·a i·tre tre·ji·ne,

  Me si·ne föe me ne·kö·eng.

  E xë·we ke·tre hni ka a·kötr, ke

  Ha·pe jë fe së: “A·ja·nge.”

(Wange ju fe la Ioane 18:37; Efe. 3:19; Fil. 2:7.)