Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 151

Tro Cilieti a Hë Elany

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Tro Cilieti a Hë Elany

(Iobu 14:13-15)

 1. 1. Tu·ne la haö, ma·ma pi hi la mel,

  Ngo e·la·nyi pa·tre hë.

  Tro a·së hi sa patr, ngo la·pa pe

  Hleu·hleu, a·kö·tre me treij.

  E me·ci la atr, tro·a hlë hma·ca

  Ö·ni Nyi·drë ka ha·pe,

  (KORES)

  Tro·a hë, tro ka mec a sa,

  Me dre·nge the·nge Nyi·drë.

  Ke pi tro Tre·tre·tro·ti

  A ö·hnyi a·ngatr hma·ca.

  The xou kö, la·pau·ne jë së,

  Ke tre·ne me·ne Nyi·drë.

  Tro hë sa mel pa·lu·a,

  Nö·jei atr hna xup a·së.

 2. 2. E me·ci pi la e·ne·hmui Nyi·drë,

  Thaa tro kö a thë·thë·hmin.

  Ko·lo pe a la·pa me·ku a·ngatr,

  A·nge hna tro·a a·hlën.

  Nge tro hë sa öhn lo la nyi·pi mel:

  Pa·ra·drai·so ka pë pun.

  (KORES)

  Tro·a hë, tro ka mec a sa,

  Me dre·nge the·nge Nyi·drë.

  Ke pi tro Tre·tre·tro·ti

  A ö·hnyi a·ngatr hma·ca.

  The xou kö, la·pau·ne jë së,

  Ke tre·ne me·ne Nyi·drë.

  Tro hë sa mel pa·lu·a,

  Nö·jei atr hna xup a·së.

(Wange ju fe la Ioane 6:40; 11:11, 43; Iako. 4:14.)