(Iobu 14:13-15)

 1. 1. Tu·ne la haö, ma·ma pi hi la mel,

  Ngo e·la·nyi pa·tre hë.

  Tro a·së hi sa patr, ngo la·pa pe

  Hleu·hleu, a·kö·tre me treij.

  E me·ci la atr, tro·a hlë hma·ca

  Ö·ni Nyi·drë ka ha·pe,

  (KORES)

  Tro·a hë, tro ka mec a sa,

  Me dre·nge the·nge Nyi·drë.

  Ke pi tro Tre·tre·tro·ti

  A ö·hnyi a·ngatr hma·ca.

  The xou kö, la·pau·ne jë së,

  Ke tre·ne me·ne Nyi·drë.

  Tro hë sa mel pa·lu·a,

  Nö·jei atr hna xup a·së.

 2. 2. E me·ci pi la e·ne·hmui Nyi·drë,

  Thaa tro kö a thë·thë·hmin.

  Ko·lo pe a la·pa me·ku a·ngatr,

  A·nge hna tro·a a·hlën.

  Nge tro hë sa öhn lo la nyi·pi mel:

  Pa·ra·drai·so ka pë pun.

  (KORES)

  Tro·a hë, tro ka mec a sa,

  Me dre·nge the·nge Nyi·drë.

  Ke pi tro Tre·tre·tro·ti

  A ö·hnyi a·ngatr hma·ca.

  The xou kö, la·pau·ne jë së,

  Ke tre·ne me·ne Nyi·drë.

  Tro hë sa mel pa·lu·a,

  Nö·jei atr hna xup a·së.

(Wange ju fe la Ioane 6:40; 11:11, 43; Iako. 4:14.)