Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 146

Itre Ewekë Asëjëihë Hna Ahmadradran

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Itre Ewekë Asëjëihë Hna Ahmadradran

(Hna Amamane 21:1-5)

 1. 1. Mu·si hë lo la Hu·pu·nai Ie·ho·va.

  Ma·ma ha la ‘ha·tre·ne la hnei·jin.’

  Nge hu·në hë nyi·drë e hne·ngö·drai,

  Ma·tre e·a·trën a·jai Tre·tre·tro.

  (KORES)

  Ma·dri·ne jë fe nö·jei atr!

  Hu·nu·ma ha Nyi·drë the së.

  Pa hma·ca kö a·kö·tre me tre·ij,

  Paa·tre fe la me·ci me hle·u·hleu;

  I·tre e·we·kë hna a·hma·dra·dran.

  Tre·nge nyi·pi·ci hi lai.

 2. 2. Goe·ë·ne jë së la la·pa ka hmi·trötr,

  Ja·ji·nyi te·pu ne la A·re·nio,

  Lo Ie·ru·sa·le·ma ka hnyi·pi·xe,

  Ci·li·e hme·ku·je la lai nyii·dro.

  (KORES)

  Ma·dri·ne jë fe nö·jei atr!

  Hu·nu·ma ha Nyi·drë the së.

  Pa hma·ca kö a·kö·tre me tre·ij,

  Paa·tre fe la me·ci me hle·u·hleu;

  I·tre e·we·kë hna a·hma·dra·dran.

  Tre·nge nyi·pi·ci hi lai.

 3. 3. Tro la la·pa ce a a·ma·dri·në së.

  I·tre qa·na·hag hna fe a·nga·ngan

  Nyi·ne jë së ko·we la lai nyii·dro;

  A·hu·dru·me·ne jë la lai ci·li.

  (KORES)

  Ma·dri·ne jë fe nö·jei atr!

  Hu·nu·ma ha Nyi·drë the së.

  Pa hma·ca kö a·kö·tre me tre·ij,

  Paa·tre fe la me·ci me hle·u·hleu;

  I·tre e·we·kë hna a·hma·dra·dran.

  Tre·nge nyi·pi·ci hi lai.

(Wange ju fe la Mat. 16:3; Hna ama. 12:7-9; 21:23-25.)