Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 145

Paradraiso Hna Thingehnaean Hnei Akötresie

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Paradraiso Hna Thingehnaean Hnei Akötresie

(Luka 23:43)

 1. 1. Pa·ra·drai·so hna thi·nge·hnae·an

  Me ma·ca·tre ka ca thau·zan,

  Tro Ke·ri·so a a·pa·tre·ne

  A·kö·tre me nga·zo me mec.

  (KORES)

  Pa·ra·drai·so e cai·lo fen

  Hne së hna öhn hnei la·pa·un.

  Ca·le·mi hë jë·ne Ie·su,

  Ma·tre e·atr a·jai Nyi·drë.

 2. 2. Ca·le·mi hë tro·a ’me·jë·ne,

  Jë·ne Ie·su i·tre ka mec.

  Tu·ne la hna a·hnith hnei Ie·su:

  ‘I·tro·nyi so Pa·ra·drai·so.’

  (KORES)

  Pa·ra·drai·so e cai·lo fen

  Hne së hna öhn hnei la·pa·un.

  Ca·le·mi hë jë·ne Ie·su,

  Ma·tre e·atr a·jai Nyi·drë.

 3. 3. Pa·ra·drai·so, a·se hë a·hnith,

  Ie·ho·va hë la Jo·xu së.

  O·le·ne jë o drai koi Nyi·drë,

  The lu·e·lu, ma·dri·ne jë.

  (KORES)

  Pa·ra·drai·so e cai·lo fen

  Hne së hna öhn hnei la·pa·un.

  Ca·le·mi hë jë·ne Ie·su,

  Ma·tre e·atr a·jai Nyi·drë.

(Wange ju fe la Mat. 5:5; 6:10; Ioane 5:28, 29.)