Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 144

Lapa Mekune Pala Hi La Thupen!

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Lapa Mekune Pala Hi La Thupen!

(2 Korinito 4:18)

 1. 1. Goe hma·ca ha lo la ti·mek,

  Dre·ngë hë si·mi hna·nge·nyë,

  I·tre ne·kö·natr a nyi·ma,

  Ma·drin me ti·nge·ting la fen,

  Me·jë hma·ca itre ka mec,

  Ko·we la me·le ka lo·lo.

  (KORES)

  Hni·ne ju i·tre lo·i ci·li,

  Tre, tha ka ma·ma pa·la·kö.

 2. 2. Lu·ko me ma·moe a ce xen,

  Tu·ne la be·a me bo·lok,

  Ko·la ce dre·nge·the·nge la,

  Ne·kö·na·tre ka i·thu·pë.

  Pë·hë a·kötr, xou me tre·ij,

  Hna nyi·hnan a·së hnei lo·lo,

  (KORES)

  Hni·ne ju i·tre lo·i ci·li,

  Tre, tha ka ma·ma pa·la·kö.

(Wange ju fe la Is. 11:6-9; 35:5-7; Ioane 11:24.)