(Roma 8:20-25)

 1. 1. A·kö·tre·si i·tre i·jin,

  Ie·ho·va la si·pu ë·jen.

  A·me ngö·ne la drai hna sa,

  Tro Nyi·drë·ti a ma·ma.

  (KORES)

  Ca·tre jë së hu·li·wa me tre·qen,

  Ce·me·mi·ne la ma·dri·ne,

  La me·le ka pë·kö pun.

 2. 2. A·se hë sa la drai e·kö,

  Ci·lë Ie·su tro·a i·si

  Me ngaan la·ka i·ci·le·keu.

  Hu·ne kö tau·ai nyi·drë.

  (KORES)

  Ca·tre jë së hu·li·wa me tre·qen,

  Ce·me·mi·ne la ma·dri·ne,

  La me·le ka pë·kö pun.

 3. 3. Mai·ne a·kötr i·tre hna xup,

  Tru ca·tre kö la la·pa·un

  Ko·we la drai ka ca·le·mi,

  Lo drai ne i·a·me·le.

  (KORES)

  Ca·tre jë së hu·li·wa me tre·qen,

  Ce·me·mi·ne la ma·dri·ne,

  La me·le ka pë·kö pun.