Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 14

Atrune Jë La Joxu Ka Hnyipixe Ne La Ihnadro

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Atrune Jë La Joxu Ka Hnyipixe Ne La Ihnadro

(Salamo 2:12)

 1. 1. Ka a·la nyi·mu qa ngö·ne

  ‘la i·tre tri·bu me nöj’

  Hna ce xa·wan hnei Ke·ri·so

  me i·tre hna i·ë·ne.

  Ci·le hë la Ba·se·lai·a

  Ma·tre e·atr a·jai Nyi·drë.

  Keu·ka·wa, ma·dri·ne koi së la

  Me·ji·un ka si·si·tri·a.

  (KORES)

  A·tru·nyi Ie·ho·va jë, Me a·tru·nyi Ie·su

  Jo·xu ne la nö·jei jo·xu,

  Ce a·tru·ne jë la Ba·se·la·ia

  Ce nyi·ma jë me ma·drin.

 2. 2. E·pi a·tru·nyi Ke·ri·so

  nge nyi·ma ma·dri·ne jë,

  Ke qaa·thei Ie·su la me·le,

  Jo·xu ne la Ti·nge·ting.

  Ma·na·thi·thi, ca·le·mi hë:

  Nge pë·hë xou e ce·lë fen,

  Me·le hma·ca ha i·tre ka mec.

  A·tra·qa·tre la ma·dri·ne!

  (KORES)

  A·tru·nyi Ie·ho·va jë, Me a·tru·nyi Ie·su

  Jo·xu ne la nö·jei jo·xu,

  Ce a·tru·ne jë la Ba·se·la·ia

  Ce nyi·ma jë me ma·drin.

(Wange ju fe la Sal. 2:6; 45:1; Is. 9:6; Ioane 6:40.)