(Hna Amamane 21:1-5)

 1. 1. Me·ku·ne jë la me·lei ’ö

  Me me·le·nge, me mele së a·së

  Fë la ma·drin me ti·nge·ting

  Ngö·ne la nö·je ka hnyi·pi·xe.

  Nyi·ma jë së nyi·ne a·trun

  Mu·si Ie·ho·va ka ci·le hut.

  Ha·na·wa·nge la fe·ne ka hnyi·pi·xe,

  Pa·tre pa·lu·a ha la a·tre ka nga·zo.

  (KORES)

  “Ie·ho·va Jo·xu, Nö·jei e·we·kë

  Ka hnyi·pi·xe a·sëi Ci·li·e·ti;

  Tro hu·ni a o·len me nyi·man mi·na fe.

  E·në·ti·lai la nyi·ne a·tru·ne hme·kuj.”

 2.  2. Me·ku·ne jë la me·lei ’ö

  Me me·le·nge ngö·ne la fen e·lany,

  Pë hë xo·u qa ngö·ne la

  Hna goe·ë·ne me hna dre·nge fe.

  Me·jë hë la i·tre ka mec

  Me ha·ne ce thi·nge la nyi·ma.

  Thei nö·jei a·tre la u·ma ne he·ta;

  E·atr a·së hë lo hna qa·ja hnei Nyi·drë.

  (KORES)

  “Ie·ho·va Jo·xu, Nö·jei e·we·kë

  Ka hnyi·pi·xe a·sëi Ci·li·e·ti;

  Tro hu·ni a o·len me nyi·man mi·na fe.

  E·në·ti·lai la nyi·ne a·tru·ne hme·kuj.”

(Wange ju fe la Sal. 37:10, 11; Is. 65:17; Ioane 5:28; 2 Pet. 3:13.)