Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 139

Mekune Jë La Mele i ’ö Ngöne La Fene Ka Hnyipixe

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Mekune Jë La Mele i ’ö Ngöne La Fene Ka Hnyipixe

(Hna Amamane 21:1-5)

 1. 1. Me·ku·ne jë la me·lei ’ö

  Me me·le·nge, me mele së a·së

  Fë la ma·drin me ti·nge·ting

  Ngö·ne la nö·je ka hnyi·pi·xe.

  Nyi·ma jë së nyi·ne a·trun

  Mu·si Ie·ho·va ka ci·le hut.

  Ha·na·wa·nge la fe·ne ka hnyi·pi·xe,

  Pa·tre pa·lu·a ha la a·tre ka nga·zo.

  (KORES)

  “Ie·ho·va Jo·xu, Nö·jei e·we·kë

  Ka hnyi·pi·xe a·sëi Ci·li·e·ti;

  Tro hu·ni a o·len me nyi·man mi·na fe.

  E·në·ti·lai la nyi·ne a·tru·ne hme·kuj.”

 2.  2. Me·ku·ne jë la me·lei ’ö

  Me me·le·nge ngö·ne la fen e·lany,

  Pë hë xo·u qa ngö·ne la

  Hna goe·ë·ne me hna dre·nge fe.

  Me·jë hë la i·tre ka mec

  Me ha·ne ce thi·nge la nyi·ma.

  Thei nö·jei a·tre la u·ma ne he·ta;

  E·atr a·së hë lo hna qa·ja hnei Nyi·drë.

  (KORES)

  “Ie·ho·va Jo·xu, Nö·jei e·we·kë

  Ka hnyi·pi·xe a·sëi Ci·li·e·ti;

  Tro hu·ni a o·len me nyi·man mi·na fe.

  E·në·ti·lai la nyi·ne a·tru·ne hme·kuj.”

(Wange ju fe la Sal. 37:10, 11; Is. 65:17; Ioane 5:28; 2 Pet. 3:13.)