Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 137

Itre Föe Ka Mele Nyipici, Itre Keresiano Föe

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Itre Föe Ka Mele Nyipici, Itre Keresiano Föe

(Roma 16:2)

 1. 1. E·se·te·ra, Ma·ri·a, me i·tre xan,

  I·tre föe ka me·le nyi·pi·ci e·kö,

  Ka xou·e Ie·ho·va me nyi·pi·ci fe

  Ngö·ne la me·lei a·nga·tre ka pe·xej.

  He·tre i·tre föe ka thaa hle·mu kö,

  Hna a·ma·na·thi·thi a·nga·tre mi·na fe.

 2. 2. Hna me·lën e·kö hne·ne la i·tre föe

  La nyi·pi·ci, i·hnim, me thii·na ka loi;

  Thii·na lai hna a·ja·ne the·ne la atr.

  I·tre tu·lu ka lo·lo koi së a·së.

  Nyi·pu·ni·e i·tre tre·ji·ne föe

  A·ma·ma·ne fe la tu·lu ne la·pa·un

 3. 3. I·tre thin, ja·ji·nyi me si·ne föe fe,

  A·nge·tre qa·hmi·hmi me dre·nge·the·nge,

  Nge hna ka·pa fe hnei Ie·ho·va Jo·xu,

  Ca·tre pi, the xou kö, ma·dri·ne jë pe.

  Tre·ji·ne föe, e·pi ci·le ca·tre,

  Ca·le·mi hë qaa·thei Ie·ho·va la thu·pen.

(Wange ju fe la Fil. 4:3; 1 Tim. 2:9, 10; 1 Pet. 3:4, 5.)