(Rutha 2:12)

 1. 1. A·tre hnya·wa kö Ie·ho·va lo i·tre

  Hlu·ei Nyi·drë ka nyi·pi·ci,

  Me a·qa·ne nu·e la me·lei a·ngatr

  Ma·tre nyi·hlu·ei Nyi·drë·ti.

  l·tre u·ma me si·nee hna nu·e, ngo

  Hna a·ma·na·thi·thi a·ngatr

  Jë·ne la i·tre tre·jin e cai·lo fen,

  Ngö·ne fe·ne ka hnyi·pi·xe.

  (KORES)

  E·pi a·ma·na·thi·thin me nyi·jun

  Lo la hu·li·wa së hnei Ie·ho·va;

  The·le jë tro·a zae fei Nyi·drë,

  Ke A·kö·tre·si·e A·tre nyi·pi·ci.

 2. 2. Nga·ca·ma co hi la hne së hna ka·pa

  Hu·ne la i·tre ia·kö·trë,

  Nge tha’ trei·ne së xo·mi·hnin i·tre jol,

  Tro kö Ie·ho·va a nyi·jun.

  Nyi·drë·ti a ka·pa i·tre thi·thi së,

  Ma·tre nyi·ne a·keu·ka·wan,

  Me xa·tu·an i·tre tre·jin hni·mi·na,

  Hne·ne la U·a·ti Hmi·trötr.

  (KORES)

  E·pi a·ma·na·thi·thin me nyi·jun

  Lo la hu·li·wa së hnei Ie·ho·va;

  The·le jë tro·a zae fei Nyi·drë,

  Ke A·kö·tre·si·e A·tre nyi·pi·ci.

(Wange ju fe la A. ame. 11:38-40; Is. 41:10.)