Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 134

Hnëqa Së Qaathei Akötresieti La Itre Nekönatr

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Hnëqa Së Qaathei Akötresieti La Itre Nekönatr

(Salamo 127:3-5)

 1. 1. Ma·la ha lo la ne·kö·natr:

  E·drö lai qaa·thei Ie·ho·va,

  Qe·qe ne mel me A·tre i·hnim,

  Ka ha·më i·tre e·a·mo

  Koi e·po·ne, ke·me me thi·ne

  Ma·tre i·na·ma·ca·ne pi e·pon.

  Loi e la·pa me·ku·ne la·ka,

  Thaa e·we·kë·i e·po·ne kö.

  (KORES)

  Tro Ie·ho·va a ma·dri·ne fe,

  E hna i·nin la ne·kö·natr,

  Lo la i·tre jëi Nyi·drë·ti, ke

  Hnë·qa hna nu·e koi e·pon.

 2. 2. We·si U·lai Tre·tre·tro·ti

  A·më ju e ku·hu hni e·pon

  ke ma·tre a·me la ko·la hlë

  Me tro, mai·ne ma·no pe·na,

  Hnë·qai e·pon tro·a i·ni·ne

  La ne·kö·natr tra·hmany, mai·ne ja·jiny.

  E·pi me·kun hnei nyu·dren e·lany

  La i·tre i·ni me ma·na·thith.

  (KORES)

  Tro Ie·ho·va a ma·dri·ne fe,

  E hna i·nin la ne·kö·natr,

  Lo la i·tre jëi Nyi·drë·ti, ke

  Hnë·qa hna nu·e koi e·pon.

(Wange ju fe la Deu. 6:6, 7; Efe. 6:4; 1 Tim. 4:16.)