Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 133

Nyi Hlue i Iehova Jë e Thöthi Petre Kö Nyipunie

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Nyi Hlue i Iehova Jë e Thöthi Petre Kö Nyipunie

(Ate Cainöj 12:1)

 1. 1. I·tre ja·ji·nyi me ne·kö tra·hmany,

  Ka tru nyi·pu·ni·e koi Ie·ho·va.

  Nu·e pi la me·lei nyi·pu·ni·e,

  Nyi·drë·ti kö la ka tro·a nyi·jun

 2. 2. Kem me thi·nei ’ö, me·trö·trë·ne ju,

  Lu·e·tre thu·pë·ne la me·lei ’ö.

  Fe jë i·tre a·li·e·ne hni ’ö

  Ma·tre ma·dri jë la hni Ie·ho·va.

 3. 3. Me·ku Ie·ho·va kö me me·ji·un

  Ngö·ne la thö·thi pe·tre kö e·ö

  E·pi sa xe·pu koi Nyi·drë ma·tre

  A·ma·dri·në Ie·ho·va Jo·xu së.

(Wange ju fe la Sal. 71:17; Ite teije 3:27; Efe. 6:1-3.)