Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 130

Loi e Tro Sa Inualoinekeun

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Loi e Tro Sa Inualoinekeun

(Salamo 86:5)

 1. 1. Ie·ho·va ka i·hnim

  A hnë·kë jë·ne Ie·su

  Ma·tre seng i·tre nga·zo së,

  Me a·pa·tre·ne la mec.

  E ie·tra me nyi·pi·ci së,

  Tro Nyi·drë a nu·e së.

  Jë·ne la ma·drai Ke·ri·so,

  Tro ha nu·a·loi·nyi së.

 2. 2. Nyi·ti·pu Ie·ho·va,

  Tro ha nu·a·loi·nyi së.

  I·nu·a·loi·ne·ke·u·ne,

  Ma·tre ma·ma la i·hnim.

  I·xo·mi·hni·ne·ke·u·ne,

  Ma·tre paatr la ia·nga·zo;

  A·ma·ma·ne jë la i·hnim,

  Me a·tru·ne la tre·jin.

 3. 3. Nu·a·loin la thii·na

  Nyi·ne tro sa catr e·ën

  Ma·tre tri·je la e·lë·hni,

  Ia·të·keun i·me·thi·në.

  Nyi·ti·pu Ie·ho·va jë së,

  Ka drai·ë kö la i·hnim.

  Loi e tro sa nu·a·lo·in,

  The·nge la tu·lui Nyi·drë.

(Wange ju fe la Mat. 6:12; Efe. 4:32; Kol. 3:13.)