(Mataio 24:13)

 1. 1. E tra·qa la jol

  Tro sa ci·le hut tu·ne kaa?

  Ie·su la tu·lu.

  Jo·le ju me xo·mi a·kötr,

  Ngo nyi·drë·ti a hniin

  La me·le ka lo·lo.

  (KORES)

  I·si·gö·li·ne jë së

  La la·pa·u·ne së,

  Ie·ho·va a hni·mi së.

  Ci·le hu·ti ju u·ti hë la pun.

 2. 2. Nga·ca·ma he·treny

  La i·tre tre·nge ti·mi·dra,

  Mel ka hleu·hleu,

  Goe·ë·ne jë la si·pu mel,

  Me·le ka ci·le hut

  E·pi·ne pa·lu·a.

  (KORES)

  I·si·gö·li·ne jë së

  La la·pa·u·ne së,

  Ie·ho·va a hni·mi së.

  Ci·le hu·ti ju u·ti hë la pun.

 3.  3. The lu·e·lu kö

  The tro pi kö së a hma·ca,

  Ci·le hu·ti ju

  Nyi·hlu·e Ie·ho·va jë së.

  Ca·le·mi hë la drai,

  Drai hna sa hnei Nyi·drë.

  (KORES)

  I·si·gö·li·ne jë së

  La la·pa·u·ne së,

  Ie·ho·va a hni·mi së.

  Ci·le hu·ti ju u·ti hë la pun.