Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 126

Hmeke Jë, Cile Huti Ju, Catre Jë

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Hmeke Jë, Cile Huti Ju, Catre Jë

(1 Korinito 16:13)

 1. 1. Hme·ke·jë, ci·le hu·ti ju,

  Me ca·tre xo·mi·hni fe.

  Nge hni ne tra·hma·nyi jë së,

  Ke tro pa·la kö sa hun.

  Tro sa dre·nge·the·nge Ke·ri·so,

  Lo a·tre hne së hna nyi·xö·len.

  (KORES)

  Hme·ke jë, me ci·le hu·ti fe,

  Ca·tre u·ti hë la pun!

 2. 2. Hme·ke·jë, me i·na·ma·can,

  I·dre·nge·the·nge jë fe,

  Ka·pa ju la mu·si Ie·su

  Jën la hlu ka nyi·pi·ci.

  Hna·nge·nyë·ne jë la e·a·mo

  Jën i·tre·tre thu·pë ma·mo·e.

  (KORES)

  Hme·ke jë, me ci·le hu·ti fe,

  Ca·tre u·ti hë la pun!

 3.  3. Hme·ke·jë, ca·tre jë fe cas,

  Me tro fë ma·ca ka loi.

  E·pi tro sa ca·tre cai·nöj,

  Nga·ca·ma i·ci·le·keu.

  Ce a·tru·nyi Ie·ho·va jë së.

  Ca·le·mi ca·tre la drai Nyi·drë!

  (KORES)

  Hme·ke jë, me ci·le hu·ti fe,

  Ca·tre u·ti hë la pun!

(Wange ju fe la Mat. 24:13; Heb. 13:7, 17; 1 Pet. 5:8.)