(1 Korinito 16:13)

 1. 1. Hme·ke·jë, ci·le hu·ti ju,

  Me ca·tre xo·mi·hni fe.

  Nge hni ne tra·hma·nyi jë së,

  Ke tro pa·la kö sa hun.

  Tro sa dre·nge·the·nge Ke·ri·so,

  Lo a·tre hne së hna nyi·xö·len.

  (KORES)

  Hme·ke jë, me ci·le hu·ti fe,

  Ca·tre u·ti hë la pun!

 2. 2. Hme·ke·jë, me i·na·ma·can,

  I·dre·nge·the·nge jë fe,

  Ka·pa ju la mu·si Ie·su

  Jën la hlu ka nyi·pi·ci.

  Hna·nge·nyë·ne jë la e·a·mo

  Jën i·tre·tre thu·pë ma·mo·e.

  (KORES)

  Hme·ke jë, me ci·le hu·ti fe,

  Ca·tre u·ti hë la pun!

 3.  3. Hme·ke·jë, ca·tre jë fe cas,

  Me tro fë ma·ca ka loi.

  E·pi tro sa ca·tre cai·nöj,

  Nga·ca·ma i·ci·le·keu.

  Ce a·tru·nyi Ie·ho·va jë së.

  Ca·le·mi ca·tre la drai Nyi·drë!

  (KORES)

  Hme·ke jë, me ci·le hu·ti fe,

  Ca·tre u·ti hë la pun!