(Mataio 5:7)

 1. 1. Ma·na·thith i·tre ka i·hnim!

  Ka tru a·ngatr koi Ie·ho·va.

  A·nge ka i·hnim i·pi·tö

  Lo·lo a·nga·tre koi Nyi·drë.

  Ha·tre·ne i·hni·mi Nyi·drë,

  Hna nu·e Ie·su ko·i së.

  Ke a·tre·pe·ngö·ne Nyi·drë

  La·ka, wa·na·ma·mi·ke së.

 2. 2. Ngo e tra·qa ha·ce la hning,

  Tro na xë·we koi Ci·li·e

  Tu·ne la a·qa·ne i Ie·su

  Ka ha·pe, e·kö·lö Ka·ka,

  Xe·i·jë nge hni·mi·ni·ju,

  Ke hni·me fe ni tre·ji·ne.

  O·le Ka·ka la ti·nge·ting,

 3. Hma·lo hma·loi fe hë la hning!
 4. 3. I·hni·mi i·pi·tö jë së

  Qa ngö·ne hni ka nyi·pi·ci,

  Mai·ne akö·tre ke·tre atr

  The nu·e kö tro·a tre·ij.

  Nga·ca·ma si·hngö·dri koi atr

  Ngo ma·ma·cil koi Ie·ho·va

  Ma·na·thi·thi a·tre i·hnim

  Ka a·ma·dri·në Ie·ho·va.

(Wange ju fe la Mat. 6:2-4, 12-14.)