Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 124

Mele Nyipici Jë Së

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Mele Nyipici Jë Së

(Salamo 18:25)

 1. 1. Nyi·pi·ci jë koi Ie·ho·va,

  Me i·hni·mi nyi·pi·ci.

  I·tre hlu fe, i·ni·ne jë

  La wa·the·boi Tre·tre·tro,

  Me a·jan tro·a tro·ngë·ne

  La e·a·mo ka lo·lo.

  Ke·me hu·ni ka nyi·pi·ci

  Tro na ce·me Ci·li·e.

 2. 2. I·tre tre·jin a nyi·pi·ci

  Me caa·si o drai nga·zo.

  Qa·ja jë me ku·ca la loi,

  Me ca·tre me·ji·u·ne;

  A·tru·ne jë i·tre tre·jin,

  Me·trö·trë a·nga·tre fe.

  Ce·me·mi·ne la ti·nge·ting

  Tro·a caa·si me a·ngatr.

 3. 3. Nyi·pi·ci jë me me·trö·trë

  A·nge ka e·le·me·ken;

  Ka·pa ju fe me me·ji·hnin

  La i·xa·tu·ai a·ngatr.

  Ma·na·thith qaa·thei Ie·ho·va,

  Ko·la a·ca·tre·nyi së.

  E nyi·pi·ci pa·la hi së,

  E·we·këi Ie·ho·va së.

(Wange ju fe la Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17.)