Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 120

Nyitipune Jë La Thiina Ka Menyike i Keriso

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Nyitipune Jë La Thiina Ka Menyike i Keriso

(Mataio 11:28-30)

 1. 1. Ke·ri·so lo a·tre ka tru ne la fen;

  Thaa hna a·ja·ne fe kö la pi drai·ë.

  Ka·pa ju hë Ie·su la hnë·qa ka tru,

  Ngo a·tre hni ka i·pi·ë pa·la hi.

 2. 2. Ö·ni Ie·su, Xo·me jë i·si·le·keung,

  Koi a·nge thu e·hne·fe nge ka a·kötr.

  Pa·ne the·le jë la Ba·se·lai·a, ke

  Ka me·nyi·ke Ie·su, a·tre a·u·pun.

 3. 3. ‘The tro kö a pi drai·ë,’ ö·ni Ie·su,

  ‘I·tre tre·jin a·së nyi·pu·ni·e·ti.’

  ‘Koi a·nge ka me·nyik me hni ka~i·pi·ë

  Lo la i·hna·dro,’ ö·ni Ie·ho·va fe.

(Wange ju fe la Ite edomë 3:34; Mat. 5:5; 23:8; Rom. 12:16.)