(Esodo 34:6, 7)

 1. 1. We Ie·ho·va fe, A·kö·tre·si hun

  Ka e·pi·ne pa·lu·a

  Tre·ne me·ne Ci·li·e;

  Thii·na ka me·köt: tre·pe·ne hi la

  The·ro·nei Ci·li·e·ti.

 2. 2. Ie·ho·va Jo·xu ka tru i·hni·min

  Ka dre·nge la thi·thi hun

  Nga·ca·ma so ne dro hun.

  Ci·li·e·ti fe A·tre thu·pë hun

  Me xa·tu·a hun o drai.

 3. 3. A·tru·ne jë la ë·jei Ie·ho·va,

  Nö·jei xu·pu·a·na fe,

  Ke tro ha a·hmi·trö·trën.

  Ma·na·thi·thi la fe·ne hne·ngö·drai

  Ce·lë hi a·jai Nyi·drë.

(Wange ju fe la Deu. 32:4; Ite edomë 16:12; Mat. 6:10; Hna ama. 4:11.)