Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 118

“Nyi Xane Ju La Lapaune Hun”

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
“Nyi Xane Ju La Lapaune Hun”

(Luka 17:5)

 1. 1. Ie·ho·va fe, ka thaa pe·xe·je kö hun

  Nge nga·zo la a·ja ne la hni hun.

  Nga·zo me ke·tre hnö koi hu·ni lo la

  Thaa la·pa·u·ne koi E·në·ti·lai.

  (KORES)

  Ie·ho·va fe, nyi xa·ne ju la·pau·ne,

  E·pi tro·a xa·tu·a hu·ni fe.

  Tro hu·ni a a·tru·nyi E·në·ti·lai

  Hne·ne lo la thi·nem me hu·li·wa.

 2. 2. E pë·kö la·pa·un tha·trei·ne jë kö

  Tro·a a·ma·dri·në E·në·ti·lai.

  Tu·ne la petr, la·pa·un a thu·pë hun

  Ma·tre ci·le hu·ti me thaa xo·u.

  (KORES)

  Ie·ho·va fe, nyi xa·ne ju la·pau·ne,

  E·pi tro·a xa·tu·a hu·ni fe.

  Tro hu·ni a a·tru·nyi E·në·ti·lai

  Hne·ne lo la thi·nem me hu·li·wa.

(Wange ju fe la Gen. 8:21; Heb. 11:6; 12:1.)