Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 116

Mene Ne La Thiina Ka Menyik

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Mene Ne La Thiina Ka Menyik

(Efeso 4:32)

 1. 1. Ka i·na·ma·ca·ne me tre·ne men,

  Me thii·na ka me·nyik.

  A·tre Ie·ho·va hnya·wa ha hne së

  Jë·ne We·si U·lai Nyi·drë.

 2. 2. A·nge ka ha·ce hni fe, tro·he·mi,

  Ö·ni Ke·ri·so lo,

  Ke me·nyi·ke la i·si·le·ke·ung,

  Nge ka hma·loi la e·hne·feng.

 3. 3. Ie·ho·va me Ie·su Ke·ri·so hi

  Lu·e tu·lu koi së.

  E·pi tro sa the·le tro·a i·hnim

  Me thii·na ka me·nyi·ke fe.

(Wange ju fe la Mika 6:8; Mat. 11:28-30; Kol. 3:12; 1 Pet. 2:3.)