(Nehemia 8:10)

 1. 1. Goe·ë·ne jë nge ga·la jë së dra·ië:

  Drei la i·jin i·a·me·le

  Ke ci·le hë Ba·se·lai·ai Tre·tre·tro;

  Tro fë jë la ma·ca ka loi!

  (KORES)

  Nyi·ma a·tru·nyi Ie·ho·va jë me

  Ma·dri·ne ngö·ne me·ji·un.

  O·le·ne jë ke tre·nge ca·tre së lo

  La ma·dri·ne qaa·thei Ie·ho·va.

  A·hle·mu·ne jë la ë·jei Nyi·drë,

  Me a·ma·ma·ne la ma·drin

  Ngö·ne la hu·li·wai A·kö·tre·si·e,

  Lo ma·dri·ne qaa·thei Ie·ho·va.

 2. 2. Qa·le jë pe koi Ie·ho·va, the xou kö,

  I·tre·tre hni koi Nyi·drë·ti.

  Ci·le jë nge nyi·ma ma·dri·ne jë me

  A·tru·nyi A·kö·tre·si·e!

  (KORES)

  Nyi·ma a·tru·nyi Ie·ho·va jë me

  Ma·dri·ne ngö·ne me·ji·un.

  O·le·ne jë ke tre·nge ca·tre së lo

  La ma·dri·ne qaa·thei Ie·ho·va.

  A·hle·mu·ne jë la ë·jei Nyi·drë,

  Me a·ma·ma·ne la ma·drin

  Ngö·ne la hu·li·wai A·kö·tre·si·e,

  Lo ma·dri·ne qaa·thei Ie·ho·va.

(Wange ju fe la 1 A. l. ite jo. 16:27; Sal. 112:4; Luka 21:28; Ioane 8:32.)