Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 109

Ihnimi Ka Qa Kuhu Hni

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Ihnimi Ka Qa Kuhu Hni

(1 Peteru 1:22)

 1. 1. I·hni·mi qa ku·hu hni së,

  la ka ’ma·dri·në Ie·ho·va.

  Thei Nyi·drë la nyi·pi i·hnim,

  Nyi·ne hnii·ne ca·trën.

  A·kö·kö·tre·ne jë the së

  La si·pu i·hni·mi tre·jin,

  Ko·la a·ma·ma·ne ci·li,

  I·hni·mi nyi·pi·ci.

  Hni·me jë ke·tre tre·jin

  Ka si·po·ne la i·xa·tu·a.

  A·ma·mai a·ngei·ce jë

  La tre·nge i·hni·mi së.

  Ie·su la tu·lu ne i·hnim,

  I·hni·mi qa·thei Ie·ho·va.

  E·pi tro la i·hni·mi së

  A ke·tre la hni a·ngatr,

  Ce·lë hi si·pu i·hnim.

(Wange ju fe la 1 Pet. 2:17; 3:8; 4:8; 1 Ioane 3:11.)