Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 107

Tulu Ne Ihnim Qaathei Akötresie

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Tulu Ne Ihnim Qaathei Akötresie

(1 Ioane 4:19)

 1. 1. Ie·ho·va Jo·xu la tu·lu ne i·hnim

  Ka e·pin pa·lu·a,

  Tu·lu ne i·hnim koi nö·jei atr a·së,

  Ca·tre pi së, i·hni·mi·keu.

  Hna u·pi Ie·su Hu·pu·nai Nyi·drë·ti

  Ma·tre se·nge pi la i·tre nga·zo së,

  Drei la i·hni·mi ka si·si·tri·a catr!

  I·hni·mi lai, i·hni·mi hi lai!

 2. 2. Loi e hni·me së la nö·jei atr a·së,

  I·hni·mi nyi·pi·ci;

  Ce troo·tro jë së, i·tö·i·xa·tu·a,

  The i·sa thë, i·ë hna hnim.

  vTha·trei·ne kö së hni·mi Ie·ho·va e,

  Tha hni·me kö së la i·tre tre·ji·ne.

  Nga·zoi a·nga·tre the la·pa fë kö së,

  Nu·e pi së, ma·tre me·le së.

 3. 3. Ti·nge·ti·nge së i·tre hlu·ei Nyi·drë

  Hnei o·tren ne i·hnim.

  Ma·dri·ne fe së a·tru·nyi Ie·ho·va,

  Nyi·drë·ti hi la i·hni·mi;

  Loi e hle·mu loi hne·ne la i·hni·mi.

  E·pi kö·kö·tre hnei A·kö·tre·si·e!

  Nge ca·tre pi së i·hni·mi nyi·pi·ci,

  Ke ce·lë hi la nyi·pi i·hnim.

(Wange ju fe la Rom. 12:10; Efe. 4:3; 2 Pet. 1:7.)