Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 106

Eëne Jë La Ihnim

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Eëne Jë La Ihnim

(1 Korinito 13:1-8)

 1. 1. Thi·thi jë koi Ie·ho·va Jo·xu

  E·ë·ne jë thii·nai Nyi·drë·ti.

  I·hni·mi la ka si·si·tri·a

  Hu·ne la nö·jei thii·nai Nyi·drë.

  Gu·fa kö la i·na·ma·ca·ne,

  E paa·tre kö i·hni·mi the së.

  I·hni·mi jë së tha göi thu·pen

  Ie·ho·va la A·tre hni·mi së.

 2. 2. Hni kai ’pi·ë a·tre ka i·hnim

  Nge tha ka i·ë hna hni·me kö,

  Ka ham nge ka me·nyi·ke thii·na,

  Nge tha ka i·të·ke·u·ne kö.

  Tha ka ha·ne kö qe·je·ge·len,

  Ka xo·mi·hnin the·le ti·nge·ting

  I·hnim thii·na ka si·si·tri·a,

  Nge ka ci·le hu·ti pa·lu·a.

(Wange ju fe la Ioane 21:17; 1 Kor. 13:13; Gal. 6:2.)