Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 104

Uati Hmitrötr, Ahnahna Qaathei Akötresie

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Uati Hmitrötr, Ahnahna Qaathei Akötresie

(Luka 11:13)

 1. 1. Si·si·tri·a kö Ie·ho·va Jo·xu

  Hu·ne la hni ne la i·tre atr.

  Hma·loe hë la i·tre e·hne·fe hun

  Hnei U·a·ti hna u·pe qa ko·ho.

 2. 2. Tha·tre·hme·kun la lo·loi Ie·ho·va

  Nge tha·tre kö hu·ni la jë hun.

  E·pi u·pe la u·a·ti hmi·trötr

  Ma·tre e·a·tro·ngë hu·ni o drai.

 3. 3. Mai·ne tro hu·ni a ku·ca·ku·ca,

  U·pe pi koi hu·ni la u·a.

  Ma·tre tro ha he·tre tre·nge ca·tre

  Tro ha se·së tu·ne la a·e·to.

(Wange ju fe la Sal. 51:11; Ioane 14:26; Ite hu. 9:31.)