Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 100

Kepe Angatre Ju

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Kepe Angatre Ju

(Ite Huliwa 17:7)

 1. 1. A·kö·tre·si·e·ti la ka ke·pe së,

  Ko·la a·xu·lu·ne la ma·ni me jö,

  A·ti·qa·ne fe la

  hni ne la nö·jei atr

  Hne·ne la i·tre loi hna ha·mën.

  Pi tro sa nyi·ti·pu A·kö·tre·si·e

  Tro·a wa·nga·tru·ne la ka i·pi·ë.

  Ke a·jai Ie·ho·va

  lo la thii·na ka loi,

  Tro kö la Ke·me së a nyi·jun.

 2. 2. Tha tro kö a gu·fa la hu·li·wa së

  Tro·a xa·tu·a·ne a·nge ka a·jan.

  Nge tre·nyi·wa ju hë,

  tro·a hni·mi a·ngatr

  Me ke·pe a·nga·tre mi·na fe.

  Tro a·ngatr a ma·no me ti·nge·ti·nge,

  E hna ke·pe a·ngatr tui Li·di·a fe.

  Thaa si·hngö·dri pi kö

  ko·we la Ke·me së,

  I·hni·mi së me hu·li·wa së.

(Wange ju fe la Ite hu. 16:14, 15; Rom. 12:13; 1 Tim. 3:2; Heb. 13:2; 1 Pet. 4:9.)