Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Koi Iehova—Itre Nyima Ka Hnyipixe

 Nyima 139

Ini Angatre Jë Troa Cile Hut

Ini Angatre Jë Troa Cile Hut

(Mataio 28:19, 20)

 1. Ma·dri·ne jë së tro·a i·nin,

  La i·tre ma·moei Nyi·drë.

  A·nga·tre a kö··tre lo·lo,

  Me me·lën la nyi·pi·ci.

  (KORES)

  Ie·ho·va dreng la thi·thi hun,

  Thu·pë a·nga·tre pa·la hi.

  Ma·tre hu·ne la la·pa·un i a·nga·tre

  Hna jë·ne Ke·ri·so, Ie·su.

 2. Hne hu·ni hna thi·th o’drai a·së,

  Ke tru catr la i·tu·path.

  Hnei a·ngatr hna ca·tre la·pa·un,

  Me ka·pa la ma·na·thi·th.

  (KORES)

  Ie·ho·va dreng la thi·thi hun,

  Thu·pë a·nga·tre pa·la hi.

  Ma·tre hu·ne la la·pa·un i a·nga·tre

  Hna jë·ne Ke·ri·so, Ie·su.

 3. Qa·le jë koi A··tre·si·e,

  Me·mi·ne la Hu·pu·na.

  Ci·le catr me i·dre·nge·the·nge,

  Ma·tre hut la me·le i ’ö.

  (KORES)

  Ie·ho·va dreng la thi·thi hun,

  Thu·pë a·nga·tre pa·la hi.

  Ma·tre hu·ne la la·pa·un i a·nga·tre

  Hna jë·ne Ke·ri·so, Ie·su.

(Wange ju fe la Luka 6:48; Ite hu. 5:42; Fil. 4:1.)