Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Koi Iehova—Itre Nyima Ka Hnyipixe

 Nyima 140

Mele Ne Pionie

Mele Ne Pionie

(Ate Cainöj 11:6)

 1. Ka·qa ha ko·hmi·ju ma fe·tra jë la jö,

  Pi me·köl pa·la kö

  ngo me·jë hë me tro

  me thi·thi.

  Ngö·ne i·tre go·jeny me i·tre hna ije tro

  I·tre xan a drei hun,

  i·tre xan a thi·pe·tri·ji hun.

  (KORES)

  Me·le·nge kö tro·a

  Nyi·hlu·ei Ie·ho·va.

  Dre·nge me ku·ca la hna qa·ja.

  Nge tru la hu·li·wa,

  Jö ju, ma·ni·e jë.

  Ngo hni·nge a ha·pe: “E·ni a

  hnii Nyi·pë.”

 2. Fe·ne·si hë la drai me tre·nge·ca·tre fe,

  Tru pe la ma·dri·ne

  me hni ne o·le koi

  Ie·ho·va.

  Me pi ha·më Nyi·drë la ka si·si·tria.

  Ie·ho·va, O·le·ti,

  la we·nge ma·na·thi·thing o drai.

  (KORES)

  Me·le·nge kö tro·a

  Nyi·hlu·ei Ie·ho·va.

  Dre·nge me ku·ca la hna qa·ja.

  Nge tru la hu·li·wa,

  Jö ju, ma·ni·e jë.

  Ngo hni·nge a ha·pe: “E·ni a

  hnii Nyi·pë.”

(Wange ju fe la Iosua 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8.)