Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Koi Iehova—Itre Nyima Ka Hnyipixe

 Nyima 153

Nemene La Ewekë Ka Ej e Kuhu Hni Eö?

Nemene La Ewekë Ka Ej e Kuhu Hni Eö?

Download:

(Heberu 13:15)

 1. Ne·men la e·we·kë

  ka ej e ku·hu hni ö,

  La ko·la ca·tre cai·nöj,

  me ha·mën la i·ni

  Nyi·ne a·keu·ka·wan

  la i·tre hni ka me·köt?

  A·tre kö Tre·tre·tro·ti

  la i·tre qai Nyi·drë.

  (KORES)

  Tru ca·tre la ma·dri·ne së

  tro·a ha·mën la me·le së.

  Hu·jë·ne jë la me·le së

  e nö·jei drai a·së.

 2. Ne·men la e·we·kë

  ka ej e ku·hu hni ö,

  La ko·la dreng me ka·pa

  hnei i·tre ka a·jan

  La mel ka pë·kö pun?

  I·tre xan a hu·trö së,

  Ngo ma·drin pa·la hi së

  a·nyi·pi·ci Nyi·drë.

  (KORES)

  Tru ca·tre la ma·dri·ne së

  tro·a ha·mën la me·le së.

  Hu·jë·ne jë la me·le së

  e nö·jei drai a·së.

 3.   Ne·men la e·we·kë

  ka ej e ku·hu hni ö,

  La A·kö·tre·si·e·ti

  a ha·më tre·nge catr

  Me me·ji·un koi ö?

  Ce cai·nö·je jë hne së,

  E·a·se·nyi hë la pun

  la hu·li·wa ce·lë.

  (KORES)

  Tru ca·tre la ma·dri·ne së

  tro·a ha·mën la me·le së.

  Hu·jë·ne jë la me·le së

  e nö·jei drai a·së.

(Wange ju fe la Ite hu. 13:48; 1 Thes. 2:4; 1 Tim. 1:11.)