Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Koi Iehova—Itre Nyima Ka Hnyipixe

 Nyima 152

Trenge Catre Hun, Mejiune Hun, Me Nyine Qale Hun | Nyima Koi Iehova

Trenge Catre Hun, Mejiune Hun, Me Nyine Qale Hun | Nyima Koi Iehova

Download:

(Ite Edomë 14:26)

 1. Ie·ho·va, hne hu·ni hna ka·pa

  la ke·tre me·ji·un

  Ka si·si·tri·a catr koi hun,

  me nö·jei atr a·së.

  I·tre e·jo·len la me·le ce

  a tra·qa fë la xo·u,

  Ngo hne hu·ni hna ci·le catr

  ngö·ne la me·ji·un.

  (KORES)

  Ea·hu·ni a qa·le

  koi Ci·li·e·ti,

  A·tre ha·mën la ka i·jij,

  Me·min la me·ji·un

  ma·tre ca·tre hun

  cai·nöj me ha·mën la i·ni.

 2. Tha tro kö hu·ni a thë·thë·hmin,

  la·ka Ci·li·e·ti

  La A·tre a·keu·ka·wa hun,

  ngö·ne i·ji·ne jol.

  Ie·ho·va fe, ha·më hu·ni jë

  la hni ne o·le ka tru,

  Ma·tre mel ngö·ne la hni hun

  la ë·je Ie·ho·va.

  (KORES)

  Ea·hu·ni a qa·le

  koi Ci·li·e·ti,

  A·tre ha·mën la ka i·jij,

  Me·min la me·ji·un

  ma·tre ca·tre hun

  cai·nöj me ha·mën la i·ni.

(Wange ju fe la Sal. 72:13, 14; Ite edomë 3:5, 6, 26; Iere. 17:7.)