Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Koi Iehova—Itre Nyima Ka Hnyipixe

 Nyima 147

Nöje Hna Itön

Nöje Hna Itön

(1 Peteru 2:9)

 1. He·tre nöj ka hnyi·pi·xe

  Hnei Ie·ho·va hna i·ën

  Me itön qa ce·lë fen.

  Thei Nyi·drë la ma·drin.

  (KORES)

  Nöj hna xup tha·tra·qan

  La ë·je i Ci·li·e,

  Ie·ho·va la hna hnim.

  A·ngatr a a·tru·nyi Ci·li·e.

 2. A·ngatr la nöj ka hmi·trötr,

  Ka tro fë la nyi·pi·ci.

  Ie·ho·va a hë a·ngatr

  Ko·we la lai i Nyi·drë.

  (KORES)

  Nöj hna xup tha·tra·qan

  La ë·je i Ci·li·e,

  Ie·ho·va la hna hnim.

  A·ngatr a a·tru·nyi Ci·li·e.

 3. A·ngatr a ce a·ca·sin

  La i·tre xa ma·mo·e,

  Me hu·li·wa nyi·pi·ci

  Ko·i A·re·ni·o.

  (KORES)

  Nöj hna xup tha·tra·qan

  La ë·je i Ci·li·e,

  Ie·ho·va la hna hnim.

  A·ngatr a a·tru·nyi Ci·li·e.

(Wange ju la Is. 43:20b, 21 ; Mal. 3:17 ; Kol. 1:13.)