Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Koi Iehova—Itre Nyima Ka Hnyipixe

 Nyima 145

Hnëkë Troa Cainöje Trootro

Hnëkë Troa Cainöje Trootro

(Ieremia 1:17)

 1. Hma·hma·kany,

  I·ji·ne hlë

  A·ja së tro·a cai·nöj

  Ngo mi·ti la drai,

  Hlu·pi hë la ma·ni,

  Nge keu·ka·wa ca·tre la uma

  ne me·köl.

  (KORES)

  Hna hnë·kë me he·tre a·ja së,

  Me thi·thi fe ma·tre,

  Troa ha·më së la tre·nge·catr,

  Ka tru me·nen.

  Nge ezi së i·tre a·nge·la,

  Hna upe hnei Ie·su,

  Me·mi·ne fe la e·ne·hmu së,

  The ci·le kö.

 2. Ca·le·mi,

  La mel ma·drin,

  Ma·tre ca·tre jë pe së.

  Ö·hne Ie·ho·va,

  La tre·nge·ca·tre së,

  Nge tha thëthë·hmi·ne kö Nyi·drë;

  O·leti!

  (KORES)

  Hna hnë·kë me he·tre a·ja së,

  Me thi·thi fe ma·tre,

  Troa ha·më së la tre·nge·catr,

  Ka tru me·nen.

  Nge ezi së i·tre a·nge·la,

  Hna upe hnei Ie·su,

  Me·mi·ne fe la e·ne·hmu së,

  The ci·le kö.

(Wange ju fe la Ate Cai. 11:4; Mat. 10:5, 7; Luka 10:1; Tito 2:14.)