Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Koi Iehova—Itre Nyima Ka Hnyipixe

 Nyima 141

Thele Jë Itre Ka Hnine La Tingetinge

Thele Jë Itre Ka Hnine La Tingetinge

(Luka 10:6)

 1. Ie·su a ha·pe, ‘cai·nö·jë·ne jë.’

  He·dre·drei me so la go·jeny

  Ngo tru la i·hni·mi nyi·drë,

  Ko·we la i·tre ma·mo·e ka patr.

  Ma·tre Ie·su

  a cai·nöj koi nö·jei atr a·së.

  Qa·ne hma·kany u·ti hë jidr

  Hne së hna ca·tre cai·nö·jën,

  Ea·se·nyi hë ma·tre pa·tre

  pi la a·kötr.

  (KORES)

  The·le jë së,

  I·tre ka hni·ne la ti·nge·ting,

  The·le jë së,

  A·kö·tre·sie a tre·qe a·ngatr.

  Ku·ca jë së,

  A·jai Nyi·drë.

 2. I·tre drai a tro, nyi·me·nyi·me jë.

  The·le jë së la nö·jei atr,

  Ke ma·tre me·le pi a·ngatr.

  I·hnim la ka ha·mën la tre·nge·catr,

  Me a·pa·tren a·së la

  nö·jei a·kö·tre së.

  The·le a·nga·tre jë hne së,

  Ngö·ne la nö·jei gö·tran a·së.

  La·pa hu·ti ju së ngö·ne la hu·li·wa.

  (KORES)

  The·le jë së,

  I·tre ka hni·ne la ti·nge·ting,

  The·le jë së,

  A·kö·tre·sie a tre·qe a·ngatr.

  Ku·ca jë së,

  A·jai Nyi·drë.

(Wange ju fe la Is. 52:7; Mat. 28:19, 20; Luka 8:1; Rom. 10:10.)