Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Koi Iehova—Itre Nyima Ka Hnyipixe

 Nyima 137

Hamë Huni Pi La Catr

Hamë Huni Pi La Catr

(Ite Huliwa 4:29)

 1. Ca·tre hu·ni se·lë·ne la

  Mu·si me A·tre·si·wa

  Ngo tru hnei ka i·ci·le·keu

  Me pi a·hma·hma·nyi hun.

  Ngo tha xou hu·ni e atr,

  Ko·la dreng la ka Xu·pi Atr.

  Nu·e pi la u·a·ti koi hun,

  Ie·ho·va fe, fe·tre·si hun.

  (KORES)

  Jo·xu, ha·më·ne pi la catr

  Ma·tre tri·ji xou·e atr,

  E·gö·ca·tre me·ji·u·ne,

  A·tre a·së la fe·ne,

  A·ma·ge·do, tro ha tra·qa,

  Ngo tre·qe·ne la drai hna sa

  Jo·xu, ha·më·ne pi la catr

  Me tre·nge·catr.

 2. Ngo mai·ne xou pa·la kö hun

  So ne dro hna xu·pi hun

  Ma·tre a·ja tre·nge·ca·tre

  Hna qa·ja ekö ca·tre.

  Wa·nge ju la ia·kö·trë

  Ne i·tre ka qe·nei he·lë.

  Wai hu·ni ju hnei Ci·li·e·ti

  O·le·ti Jo·xu, o·le·ti.

  (KORES)

  Jo·xu, ha·më·ne pi la catr

  Ma·tre tri·ji xou·e atr,

  E·gö·ca·tre me·ji·u·ne,

  A·tre a·së la fe·ne,

  A·ma·ge·do, tro ha tra·qa,

  Ngo tre·qe·ne la drai hna sa

  Jo·xu, ha·më·ne pi la catr

  Me tre·nge·catr.

(Wange ju fe la 1 Thes. 2:2; Heb. 10:35.)