Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Semitrepa 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

ITA NE THUP

Hnying: Hapeu, ka mele kö la itre angela?

Xötr: Salamo 103:20

Nyine Tro Fë: Kola qejepengöne hnene la Ita Ne Thup celë la mekuna i Tusi Hmitrötr göne la itre angela, memine la thangane angatre koi së enehila.

ININE JË LA NYIPICI

Hnying: Hapeu, kolo kö a jele thoine hnene la sias la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr?

Xötr: Isaia 40:22

Nyipici: Ka nyipici asë hi la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la sias.

PEPA NE IHË GÖI TROA ICASIKEU (inv)

Nyine Tro Fë: Eni a pi könë epun kowe la ketre cainöj hna nyitrepen hnei Tusi Hmitrötr. Kola troa cile fë la cainöje cili ngöne la hnë hmi hun, e hnine la Uma ne Baselaia. [Hamëne jë la pepa ne ihë; amamane jë la traem me hnë icasikeu, nge qaja jë fe la tane la cainöj.]

Hnying: Ase hë epuni hane lö hnine la ketre Uma ne Baselaia? [Maine ijij, amamane jë la video hna hape, Ka Tune Kaa La Itre Icasikeu Hun?]

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.