Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA | SALAMO 119

“Trongëne Jë La Wathebo i Iehova”

“Trongëne Jë La Wathebo i Iehova”

Ame la troa trongëne la wathebo i Iehova tre, kolo hi lai a qaja ka hape, ka hmalahnine së troa drengethenge hnyawa la wathebo i Nyidrë. Nyimutre la itre tulu e hnine la Tusi Hmitrötr, tune la atre cinyihane la tusi Salamo, ka catre xötrethenge la itre wathebo i Iehova me lapa qale catre koi Nyidrë.

Maine tro sa trongëne la wathebo i Akötresie haawe, tro hë sa öhne la nyipi madrin

119:1-8

Hnei Iosua hna amamane la mejiune ka catre i angeic, kowe la itre hna amekötine hnei Iehova. Atre hnyawa hi Iosua laka, maine tro angeic a mejiune koi Iehova cememine la hni ka pexej haawe, tro hë angeic a öhnyi madrin me kepe thangan qa ngön

Wesi Ula i Akötresie a hamë së la ixatua ka ijij, matre atreine jë së cile kowe la itre jol ngöne la mele së

119:33-40

Ngacama nyimutre la itre jol ka traqa koi Ieremia, ngo hnei angeic pala hi hna amamane la catr me mejiune i angeic koi Iehova. Hnei angeic hna ahmaloeëne la mele i angeic me thupëne la hnëqa i angeic

Hnene la nyipi atrehmekune qa hnine la Wesi Ula i Akötresie, matre kola acatrene la lapaune së troa cainöj

119:41-48

Tha hnei Paulo kö hna xou troa cainöjëne la maca i Akötresie kowe la ketre atr. Ame la angeic a cainöje kowe la ketre gavena ene Filiki, ke, atraqatr la lapaune i angeic kowe la ixatua i Iehova

Ame la eni a cainöje koi itre xan, ngöne nemene götran tro ni a catre amamane la lapauneng?

  • Hna Ini

  • Hnë Huliwa

  • Hnepe Lapa

  • Itre Xa Götran